Jacek Sempoliński
Der Ferne
Jarosław Kawiorski
Dwie postaci
Jan Dobkowski
Osobliwe zdarzenie XIII
Bronisława Rychter
W słońcu
Edward Krasiński
Interwencja VI
Wacław Wąsowicz
Widok portu w Dubrowniku z łodziami
Zbysław M. Maciejewsjki
Studium do Plaży, 1970
Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Marcin Stosik
Święty Sebastian z Vellano
Jakub Margasiński
St-Tropez
Grzegorz Bednarski
Głowa
Jacek Sienicki
Kwiat
Stanisław Baj
bez tytułu
Wociech Gerson
Pożar na Solcu
Kazimierz Podsadecki
Pejzaż miejski