Władysław Ślewiński
Odpust w Bretanii
Władysław Ślewiński
Rafy przy odpływie morza