Stanisław Mazuś
Krajobraz z Chrobrza
Stanisław Mazuś
Pejzaż