Zbigniew Makowski
Fuit Hic, XII, 1969
Zbigniew Makowski
Portret biało-czerwony