Leon Tarasewicz
Autoportret
Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Leon Tarasewicz
Bez Tytułu
Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Leon Tarasewicz
Bez tytułu
Leon Tarasewicz
Bez tytułu