Mieczysław Janikowski
Astra
Mieczysław Janikowski
Kompozycja