Jarosław Kawiorski
Dwie postaci
Jarosława Kawiorski
Podwójna martwa natura
Jarosław Kawiorski
Podwójny obraz - Postaci siedzące
Jarosław Kawiorski
Postać skulona