Marek Sobczyk
Dobroduszna zupa ze słonia
Marek Sobczyk
Jezus do grobu złożony
Marek Sobczyk
Keine Mofas
Marek Sobczyk
Śniadanie na tratwie